Zasady prawne korzystania z serwisu

Z niniejszego serwisu mog믲zystać ˇszyscy w sposâ şgodny z dobrymi obyczajami.

Zamieszczone w serwisie fotografie nie mog⚌ kopiowane, powielane, u祎e w innych serwisach komercyjnych i niekomercyjnych, a tak࡚korzystywane na innych no鍥ch w jakikolwiek sposâ ˘ez naszej pisemnej zgody — podstawa: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednolity tekst: Dz.U. 2003 nr 166 poz. 1610. Kaé şidentyfikowany przypadek naruszenia tej zasady bꤺie 駥ny na drodze prawnej.

Wszelkie znaki towarowe lub nazwy marek i firm sꥭieszczone jedynie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych i s糥snoéą ich w棊cieli.

Wszelkie dane osobowe przesnam drog叼ktroniczn㳾઼dynie w celach kontaktowych i nie sॎi nie bꤹ w przysz棊, udostę°Žiane osobom trzecim, ani wykorzystywane w celach marketingowych.

orologi replica


Katalog Targów Ślubnych